Blog bydlení

Dražba nemovitosti má svá pravidla

Rozhodli jste se koupit pozemek, chalupu, rodinný dům či byt nabízený v dražbě? K zisku vysněnému majetku vede cesta, kterou vás provedeme a na jejímž konci vás čeká výhodná investice, které nebudete litovat.

 

Dražba - výhoda na vaší straně

 

Kdo by nechtěl koupit nemovitost hlubokou pod její tržní cenou, není-liž pravda? Pokud o pořízení domu, bytu,chalupy, ale i pozemku či garáže právě uvažujete, rozhodně rozhoďte sítě i ve vodách nucených a dobrovolných dražeb. Nejaktuálnější a přehledný seznam najdete na internetovém portále eDrazby.cz, stejně jako tipy a informace týkající se dražeb obecně. Pokud vám některá nemovitost cvrnkne do nosu, rozhodně neváhejte získat o ní co nejvíce informací, a v případě zveřejněné možnosti o její prohlídce si ji rozhodně nenechejte ujít. 

 

Seznamte se s pravidly

 

Dražba může být nejen nucená, ale také dobrovolná. Nedobrovolné dražby se nesmí účastnit dlužník ani jeho manžel či manželka a nesmí za ně dražit nikdo jiný. Vyvolávací cena pak začíná na dvou třetinách hodnoty stanovené soudním znalcem. 

U dobrovolné dražby si vyvolávací cenu může stanovit na základně znaleckého odhadu dlužník sám a jeho manžel či manželka se může dražby účastnit. 

Všechny potřebné informace o konkrétní dražbě získáte v dražební vyhlášce, ve které zjistíte také místo a konání, popis nemovitosti, datum prohlídky a především také detaily o případných závazcích v podobě věcného břemene či nájemní smlouvy.

 

Než dražba začne a když skončí

 

Předtím, než se samotné dražby zúčastníte, musíte složit dražební jistotu – přesná částka musí být na účtě dražebníka nejpozději v den dražby.

V den konání dražby se pak na místě musíte prokázat občanským průkazem a předložit doklad o úhradě dražební jistoty. Jestliže za vás draží někdo jiný, musí mít od vás podepsanou plnou moc. Pokud v dražbě zvítězíte, doplatíte částku poníženou o dražební jistotu, v případě neúspěšné dražby dostanete jistotu zpět. Připomínáme, že v případě, že pokud v dražbě zvítězíte, ale nemáte finance na doplacení konečné kupní ceny, za kterou jste nemovitost vydražili, o dražební jistotu přijdete. Proto si také dobře v dražební vyhlášce zjistěte, do kdy musí být v v případě vašeho vítězství zaplacen zbytek kupní ceny. Do 90 dnů nezapomeňte také uhradit daň z převodu nemovitostí.

 

Pokud jste nestihli první kolo dražby nezoufejte. Jestliže nikdo nemovitost nevydražil, rozbíhá se druhé kolo, ve kterém se nejnižší vyvolávací cena snižuje!

Názory

Přidat názor