Blog bydlení

Dražby nemovitostí aneb malý slovníček se vždycky hodí

O dražbách movitých i nemovitých věcí jste toho už slyšeli a četli mnohé a určitě se chcete s dražbou rodinného domku, bytu, nebytového prostoru, garáže, chalupy, pozemku či komerčního prostoru osobně seznámit jen z té příjemnější strany – tedy jako zájemce o draženou nemovitost. Připravili jsme pro vás malý slovníček pojmů, který vám pomůže zorientovat se ve vodách dobrovolných i nedobrovolných dražeb nemovitostí, ve kterých můžete výhodně získat vysněný majetek.

 

Co je vlastně dražba?

 

Dražba, neboli dražební jednání, je dobrovolný či nedobrovolný prodej majetku, většinou především za účelem uspokojení pohledávek věřitele. Ve stanovený den je nemovitost nabízena ke koupi zájemcům, kteří splní stanovené podmínky a dražbou získává zmíněný majetek ten, kdo nabídne nejvyšší částku.

 

K čemu slouží dražební vyhláška?

 

Dražební vyhláška je dokument vystavený soudním exekutorem, kde jsou uvedeny všechny náležitosti k dražené nemovitosti. O jakou nemovitost se jedná, její popis, i informace z katastru nemovitostí a také datum možné osobní prohlídky. Samozřejmě nesmí chybět datum konání dražby, čas i místo a také nejnižší podání a výše dražební jistoty.

 

Dražební jistota 

 

Dražební vyhláškou exekutor stanovuje i výši dražební jistoty a pokud se dražby chcete zúčastnit, bezpodmínečně musíte dražební jistotu zaplatit nejpozději před konáním dražby.  Výše dražební jistoty se různí v závislosti na typu dražby, nepřevyšuje však tři čtvrtiny výše nejnižšího podání. Dražební jistota má svůj význam obsažený v názvu – je jistotou, že dražíte skutečně s úmyslem nemovitost získat a ne dražbu zmařit. Proto v případě, že váš příhoz je nejvyšším, ale nedoplatíte konečnou částku za nemovitost do stanoveného termínu, dražební jistota propadá a nebude vám vrácena. Pokud v dražbě nebudete úspěšní, je vám samozřejmě jistota vrácena zpět.

 

Nejnižší podání

 

Je minimální částka, za kterou lze draženou nemovitost získat. V případě, že budete mít štěstí, a budete jedinými zájemci o nemovitost, můžete ji získat již za nejnižší podání. Pokud se nemovitost nevydraží hned napoprvé, je při nové dražbě nejnižší podání sníženo.

 

Kdo se může dražby zúčastnit?

 

Pokud je vám 18 let a můžete nabývat nemovitý majetek na území České republiky, pak se také můžete zúčastnit dražby. Před jejím zahájením však na účet exekutora, v pokladně či přímo na místě, (pokud to zákon dle výše dražební jistotu umožňuje), musíte složit v plné výši stanovenou částku dražební jistoty. Samotný dlužník ani jeho manžel či manželka, stejně jako soudní exekutor, soudci a jejich zaměstnanci nemohou být zájemci o draženou nemovitost ani ji získat.

Názory

Přidat názor