Blog bydlení

Dražební jistota – proč, kolik a co dál

Jednoduchý pojem, který však umí pořádně zamotat nejen hlavu, ale také výsledek dražby. Proto je dobré znát pár faktů o dražební jistotě, která chrání principy samotné dražby.

 

Zajištění budoucích závazků 

 

Dražební jistota skutečně funguje jako jakási záruka, že se do dražby přihlásí jen ten, kdo má o draženou nemovitost skutečný zájem a také finanční prostředky pro její zaplacení v případě, že jeho přihozená částka bude tou nejvyšší, která zvítězí. Spekulant totiž o složenou částku přijde, pokud zmařil výsledek dražby tím, že zvítězí, ale ve skutečnosti o realitu nemá zájem, stejně jako potřebnou částku a dražba se tak musí opakovat.

 

Výše dražební jistoty má své hranice

 

Jak už víme, dražební jistota má svůj smysl a v případě zmařené dražby může být použita na organizaci nové či snížení ztrát způsobených její neúspěšností. Dražební jistota bývá různá, u dobrovolný dražeb bývá nižší, u exekučních dražeb pak tvoří minimálně dvě třetiny znaleckého odhadu nemovitosti.  Její výše však nesmí přesáhnout 30% z nejnižšího podání a nesmí přesáhnout sumu 1,5 milionu Kč, případně navýšenou o 10 % z částky přesahující 5 miliónu korun.

 

Co se stane s dražební jistotou po ukončení dražby?

 

Nebojte se, nikdy o svou složenou dražební jistotu nepřijdete – tedy v případě, že jste jen nechtěli zmařit průběh dražby. Pokud totiž svým příhozem vyhrajete, ale ve skutečnosti nemáte na zaplacení vydražené nemovitosti potřebné prostředky – vaše dražební jistota propadá a nevrací se.

Jestliže ve dražbě zvítězíte a stanete se novými majiteli reality, je dražební jistota zahrnuta do ceny dosažené vydražením.

Pokud jste byli v dražbě neúspěšní a někdo jiný svou vyšší nabízenou částkou nemovitost získá, vám je složená dražební jistotu v plné výši vrácena bez zbytečného odkladu.

 

Jak složit dražební jistotu?

 

Dražební jistotu musíte dle zákona složit nejpozději do zahájení dražby a to přímo na místě, na účet dražebníka či formou bankovní záruky. Hotově však lze jistotu složit jen do výše, kterou stanovuje zákon o omezení plateb v hotovosti. Doklad o složení dražební jistoty musí být předložen při zápisu do seznamu účastníků dražby v den konání dražby.

Názory

Přidat názor