Blog bydlení

Dražební vyhláška je dokument plný informací

Rozhodli jste se pořídit si vysněnou nemovitost od garáže, bytu, domku či pozemku až po komerční objekty, formou vydražení majetku dlužníka? Vše potřebné zjistíte z povinně zveřejňované informace s názvem dražební vyhláška.

 

Dražební vyhlášku najdete již 30 dní před dražbou

 

To je zákonem stanovená časová hranice, kdy musí být dražební vyhláška zveřejněna a spolu s ní všechny náležitosti týkající se dražené nemovitosti. Ať už se jedná o dům, zahradu či třeba podíl na nebytových prostorech, musí být všechny informace přístupné všem potencionálním zájemcům – tedy v dražební vyhlášce. 

Najdete v ní:

  • místo a datum dražby
  • popis nemovitosti včetně polohy v katastru nemovitostí, technický stav
  • datum, kdy je možnost si nemovitost prohlédnout – tuto možnost rozhodně využijte a neváhejte si pozvat i odborníka z oboru, aby posoudil stav dražené nemovitosti
  • informace o tom, zda se nemovitost draží celá nebo jen její část. Ano, dražit se skutečně může i podíl a nemusí to být zdaleka jenom polovina
  • v dražební vyhlášce musí být také uvedeny veškeré závazky, které se k nemovitosti vztahují. Ať už jde o věcná břemena, nájemní smlouvy, ale také informace o předkupním právu a zda tyto závazky po vydražení nemovitosti zanikají.

 

Od nejnižšího podání až po dražební jistotu

 

Zda je pro vás nabízená nemovitost skutečně lukrativní se dozvíte již v dražební vyhlášce. V ni se totiž dočtete veškeré informace o :

  • vyvolávací ceně nebo nejnižším podáním. Ano, skutečně pokud budete jediný zájemce, můžete draženou nemovitost získat již za tuto cenu
  • odhad soudního znalce, tedy cenu, kterou stanovil jako hodnotu nemovitosti
  • minimální výši příhozu 
  • výši dražební jistoty. Nezapomeňte, že tu musíte složit nejpozději v den dražby, jinak se dražby nemůžete zúčastnit. Jestliže nebudete v dražbě úspěšní, dostanete jistotu zpět, v případě výhry bude odečtena od konečné ceny nemovitosti.

 

Důvěřuj ale prověřuj...

 

Abyste se netrmáceli přes celou republiku zbytečně, je vždy dobré před dnem D ověřit, zda skutečně dražba proběhne a nebyla zrušena. Za určitých okolností se tak skutečně může stát. Na škodu ani není informace o závazcích k nemovitosti osobně ověřit na katastru nemovitostí. Chybička se totiž může vloudit všude :)

Názory

Přidat názor