Budova č. p. 48 s pozemkem st. p. č. 65, včetně zařízení, k. ú. Nová Červená Voda, obec S

Nová Červená Voda ( okres Jeseník)

Tato zakázka již není aktivní

Realitní server ÚZSVM na kterém se nacházela ji již nemá jako aktivní.

Dražby nemovitostí

Doporučujeme v regionu