Dražice - id. spoluvl. podíl ve výši 1/2 p.p.č. 1234

Dražice ( okres Mladá Boleslav)

Tato zakázka již není aktivní

Realitní server ÚZSVM na kterém se nacházela ji již nemá jako aktivní.

Podobné nemovitosti

Dražby nemovitostí

Doporučujeme v regionu