K.Ú. DOUBÍ U LIBERCE, P.Č. 558/13 (VÝMĚRA 1.253 M2), OBEC LIBEREC

Doubí ( okres Liberec)

Popis nemovitosti

Pozemek se nachází v jižní okrajové části města Liberce, mezi ul. Hodkovická a sídlištěm – bytovým domem č.p. 430. Jedná se o rovinatý pozemek, převážně zatravněný, částečně porostlý náletovými dřevinami, na části s výsadbou okrasné zeleně. Z vyjádření správců podzemních inženýrských sítí vyplývá, že je pozemek výrazně omezen ve využití průběhy těchto liniových staveb. Přístup k pozemku je ze zpevněné komunikace. Na pozemku se nachází PRIS skříň pro osazení přípojkové skříně, torzo přístřešku uvedené ve znaleckém posudku jako zahrádkářská chata a z trvalých porostů: 3 břízy, 3 jasany, 8 ks mladé výsadby listnatých stromů, směs 30 listnatých stromů a 25 m živého plotu z listnatých dřevin. Územním plánem je pozemek určen k využití pro bydlení všeobecné (BO). Na pozemku je zřízeno věcné břemeno zapsané v katastru nemovitostí, v rozsahu vyznačeném GP č. 1522-11754/2018 pro GasNet, s.r.o., povinnost k parcele 558/13 na základě listiny Smlouva o zřízení věcného břemene – úplatná č. 29826_3/VB ze dne 8.6.2018, právní účinky k 16.07.2018. Vyjádření z hlediska liniových staveb: • ČEZ Distribuce, a. s. – na pozemku se nachází energetické zařízení, zařízení sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a to podzemní vedení NN do 1 kV a podzemní vedení VN do 35... Pro celý popis klikněte ZDE !

datum dražby:
Nenalézáte vhodnou nemovitost ke koupi ? Zadejte si poptávku. S hledáním Vám rádi pomůžeme !

Doporučujeme v okrese Liberec

Informace k dražbě

Kompletní informace k této dražbě najdete na stránce příslušného dražebníka.

Zobrazuje se Vám náhled inzerátu vyhledaný realitním vyhledávačem eReality.cz na serveru ÚZSVM, kompletní detail inzerátu naleznete zde.         Chcete-li nahlásit chybu v zakázce klikněte ZDE.

Dražby nemovitostí

Doporučujeme v regionu