k.ú. Teplice-Řetenice, p.č. 737/3 o výměře 58 m2, AUKCE č. EAS/UTP/053/2024

Řetenice ( okres Teplice)

Popis nemovitosti

Pozemek se nachází v severozápadní části obce v místní části Řetenice v zastavitelném území v plochách bydlení. Přístup k pozemku není z veřejné komunikace, ale pouze pouze přes pozemky jiných vlastníků. Na pozemek není možný příjezd motorovým vozidlem. Pozemek je v celé své ploše zatravněn – bez trvalých porostů. Dle územního plánu Teplice se pozemek nachází: - typ území „zastavitelné“, - lokalita „013/1 Řetenice“, - funkční využití plochy „bydlení“. hodnoty/limity/záměry: - vedení plynovodu vč. ochranného a bezpečnostního pásma, ochranné pásmo přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodní minerální vody, územní systém ekologické stability „T7/LC9“, park navržený k doplnění „P-07 Řetenice“. Dle vyjádření Magistrátu města Teplice navržený lokální biokoridor „T7/LC9“ je přemístěn do jiné části v dané lokalitě tak, aby nezasahoval do zastavěné části města.

datum dražby:
Nenalézáte vhodnou nemovitost ke koupi ? Zadejte si poptávku. S hledáním Vám rádi pomůžeme !

Doporučujeme v okrese Teplice

Informace k dražbě

Kompletní informace k této dražbě najdete na stránce příslušného dražebníka.

Zobrazuje se Vám náhled inzerátu vyhledaný realitním vyhledávačem eReality.cz na serveru ÚZSVM, kompletní detail inzerátu naleznete zde.         Chcete-li nahlásit chybu v zakázce klikněte ZDE.

Dražby nemovitostí

Doporučujeme v regionu