Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 ke stavbě Proseč, č. p. 7

( okres Havlíčkův Brod)

Popis nemovitosti

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 • ke stavbě Proseč, č. p. 7, rod. dům, na pozemku st. p. č. 13, LV č. 10001, zapsaný na listu vlastnictví č. 37 pro katastrální území Proseč u Kamene, obec Kámen, v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod (dále jen „převáděný majetek”). Popis Předmětu aukce: Jedná se o původní zemědělskou usedlost, stáří cca 80 roků. Stavebně technický stav je havarijní, bez provedení kompletní rekonstrukce všech konstrukcí není užívání možné. V minulosti byla zřejmě zahájena oprava objektu, čemuž odpovídají např. odstraněné vnitřní omítky, podlahy i většina prvků krátkodobé životnosti (okna, dveře, vnitřní rozvody, zařízení atd.), ale v současné době objekt chátrá, je nezabezpečený a neobyvatelný. Objekt je zděný, obdélníkového půdorysu s přístavbou na východní straně, bez podsklepení, jednopodlažní, se sedlovou střechou. Objekt není napojen na žádné veřejné rozvody inženýrských sítí. Stavba stojí na pozemku ve vlastnictví obce Kámen. Z ortofotomapy je patrné, že tvar stavebního pozemku a stavby samotné se neshoduje. Katastrální úřad dopisem ze dne 10. 5. 2022 sdělil, že nezjistil v geometrickém určení nemovitostí, tj. ve tvaru a rozměru pozemků chybu, která by vznikla zřejmým omylem při obn... Pro celý popis klikněte ZDE !

datum dražby:
Nenalézáte vhodnou nemovitost ke koupi ? Zadejte si poptávku. S hledáním Vám rádi pomůžeme !

Doporučujeme v okrese Havlíčkův Brod

Informace k dražbě

Kompletní informace k této dražbě najdete na stránce příslušného dražebníka.

Zobrazuje se Vám náhled inzerátu vyhledaný realitním vyhledávačem eReality.cz na serveru ÚZSVM, kompletní detail inzerátu naleznete zde.         Chcete-li nahlásit chybu v zakázce klikněte ZDE.

Podobné nemovitosti

Dražby nemovitostí

Doporučujeme v regionu