Světnov- podíl id. 1/2 pozemků parc. č. 191/1 a 191/2 součástí kterého je stavba bez čp/če

( okres Žďár nad Sázavou)

Tato zakázka již není aktivní

Realitní server ÚZSVM na kterém se nacházela ji již nemá jako aktivní.

Dražby nemovitostí

Doporučujeme v regionu