Obecné podmínky

Uživatel souhlasí s tím, že služba je vždy zaplacena na celý zvolený termín (frekvenci) a nemůže požadovat vrácení žádné části za již započatou službu (například má zaplacenu měsíční inzerci a nemovitost během 14-ti dnů prodá).

Opakované platby

Částka a frekvence opakované platby je fixní a odpovídá uvedeným údajům služby (cena/frekvence). Pokud uživatel neprovede sám dřívější zrušení opakované platby, je nastaveno maximální období 24 měsíců, poté bude automatická platba vždy ukončena. Chce-li uživatel i nadále využívat službu, musí provést založení nové platby.

Uživatel může opakovanou platbu kdykoli ukončit v sekci Moje platby - ukončit platby, v tom případě již neproběhne v daném příštím termínu další stržení a služba bude poté ukončena.